(An.no) Dette kommer frem av en gjennomgang PBL (Private Barnehagers Landsforbund) har gjort av regnskapstallene for 348 barnehager som er kunder i PBL Regnskap AS.

Tidligere har om lag tre av ti barnehager gått i underskudd hvert år, men i 2019 indikerer oppdaterte tall fra barnehagesektoren at andelen barnehager som går i underskudd har en urovekkende økning.

Situasjonen er alvorlig. Vi risikerer å miste en hel haug med gode barnehager som foreldre og barn er veldig glade i. I tillegg ser vi tendenser til ensretting og sentralisering som verken vil være bra for barna eller samfunnet, sier PBL-direktør Anne Lindboe.

Hun peker på at økonomien i de private barnehager kan bli enda verre i 2020. I januar viste en medlemsundersøkelse PBL gjorde blant 649 enkeltstående barnehager at 47 prosent budsjetterer med underskudd i 2020.

Private barnehager er pålagt de samme kravene, leverer et minst like godt barnehagetilbud som offentlige barnehager, og koster det offentlige over to milliarder kroner mindre i året. Private barnehager bidrar med et mangfoldig tilbud, litt mer fornøyde foreldre og systematisk lavere sykefravær over tid. Dersom politikerne vil ta vare på dette, så må de bidra til at barnehagene får rettferdige og forutsigbare rammevilkår, sier Lindboe.

Mer om de ferske regnskapstallene:

Tallene for de 348 barnehagene som PBL Regnskap AS har regnskapsdata på over de fire siste årene viser følgende utvikling.


2016

2017

2018

2019

Underskudd %

31 %

30 %

34 %

41 %


Regnskapene for alle ordinære private barnehager legges normalt frem mot slutten av året. I perioden 2016-2018 ser imidlertid andelen private barnehager med underskudd slik ut:


2016

2017

2018

2019

Underskudd %

32 %

31 %

33 %

Kommer i november 2020