Fire Lofot-kommuner får tilskudd fra Nordland fylkeskommune til å gi unge sommerjobb. Værøy kommune får 34.621 kroner til sommerjobber ved Værøy sykehjem, og Røst kommune får 32.698 kroner til jobb innen omsorg.

Vågan får 30.133 kroner til sommerjobber ved Marithaugen sykehjem. Moskenes får 25.244 kroner til å gi unge arbeidserfaring ved Moskenes sykehjem og i hjemmetjenesten.