– Vi gir penger så flest mulig skal få komme seg ut i naturen. Det er utrolig deilig både for kropp og sinn med frisk luft, vær og vind, og det tror jeg enda flere har blitt oppmerksom på de siste par årene, når andre aktiviteter har vært stengt. Naturen er gratis, og skal være tilgjengelig for alle, sier fylkesråd Christian Torset i en pressemelding.

Bålplasser, merking av turstier, universell utforming av turområder, og gratis ferietilbud for barn. Dette er bare noen få eksempler på ulike friluftslivstiltak i fylket.

Fylkesråden tror at folk blir både snillere og i bedre humør av å være ute.

– Det finnes bare et sted der man hilser på alle man treffer, og det er ute i naturen. Det sier ganske mye, påpeker Torset.

Motivere og stimulere

Midlene til ulike lag og foreninger er fordelt gjennom to ulike ordninger: 540 000 kroner er fordelt til 22 ulike tiltak. 1 760 000 kroner er fordelt gjennom 29 tiltak gjennom statlige tilskudd til friluftsliv.

– Den statlige tilskuddsordningen går til aktivitetsskapende og kompetansebyggende tiltak. Fylkeskommunalt tilskudd går hovedsakelig til tilrettelegging, informasjonstiltak, motivasjons- og stimuleringstiltak – altså tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende områder. De to tilskuddsordningene komplementerer dermed hverandre, sier Torset.

– I Nordland er det fra slutten av 1960-årene og fram til i dag opprettet 81 statlig sikra friluftslivsområder i 24 kommuner. Disse bidrar til aktivitet og livskvalitet nært til der folk bor, og er viktig for å skape gode liv i hele Nordland.

Friluftsliv for alle

Vestvågøy kommune får nå 233 272 kroner som skal gå til utbedring av parkeringsplass, sykkelparkering og grillhytte i Klokkarvika - under ordningen Statlig sikra friluftslivsområder.

Torset påpeker at det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet.

2021 var preget av koronapandemien og søkelyset på å være utendørs, gå tur, drive friluftsliv og å være i aktivitet var stort.

– Erfaringene fra de to siste årene har vist hvor viktig det er å legge til rette for aktiviteter og friluftsliv i nærområdet. Tiltak som vil komme mange til gode, samt til tiltak som er inkluderende og bidrar til å utjevne sosiale ulikheter er prioritert i årets tildelinger, sier Torset.