Fire vil bli avdelingsleder i kommunen – bare én av dem vil røpe navnet