I 2016 ble mer sild produsert i Norge enn tidligere

Norskprodusert: Stadig mer sild blir produsert i Norge.

Norskprodusert: Stadig mer sild blir produsert i Norge.

Artikkelen er over 3 år gammel

Det ble solgt 1,2 millioner tonn pelagisk fisk gjennom Norges Sildesalgslag i 2016 og stadig mer av fisken produseres i Norge

DEL

Volummessig ble ikke 2016 et rekordår for Sildelaget, men aldri før har et så lavt volum av pelagisk fisk, vel 1,2 mill. tonn, gitt en så høy totalomsetning.

–Verdien omsatt til konsum ca. 770.000 tonn, utgjorde innpå 6,6 mrd. kroner, – til mel og olje ble verdien 1,3 mrd. kroner. Utenlandske fartøyer leverte pelagisk fisk i Norge for totalt vel 1,4 mrd. kroner, tilsvarende 184.000 tonn, opplyser Sildelaget.

Snittprisen på sild er steget med nesten 50 prosent fra 2014 til i fjor, og en stadig større del av sildefangstene fileteres i Norge. Volumet eksportert av henholdsvis rundsild og filet, var i 2016 tilnærmet likt. EU er det største og viktigste sildemarkedet både for rundsild og filet.

Snittprisen for makrell økte ca. 21 prosent fra året før, men her går nesten alt som fryst. EU og markedene i Japan, Kina og Sør-Korea står for ca. 70 prosent av den norske makrelleksporten.

Artikkeltags