Til nå i år er det bare levert 81 tonn torsk i Lofoten. Trøsten får være at prisen er god.

Lofotposten har tidligere skrevet at de første torskefangstene som ble levert ti Lofoten ble betalt med opptil 30 kroner kiloet.

Det høye prisnivået har holdt seg.

Tall fra Norges Råfisklag viser at det hittil i år er levert 81 tonn torsk i Lofoten. Fiskerne i Lofoten har fått en gjennomsnittpris på 23,72 for torsken. Det er betydelig overpris.

I Vesterålen er det levert 390 tonn torsk og her er gjennomsnittprisen 22,38. Det er Øst-Finnmarka som har tatt imot mest torsk hittil ir å. Her er det landet 490 tonn med en gjennomsnittspris på 21.04. Minsteprisen er satt til 16,50.