Den nordøstarktiske torsken gyter fra Borgundfjorden utenfor Ålesund i sørvest til grensa mot Russland i nordøst.

Vanligvis fører vind og strøm torskelarvene og yngelen fra gyteområdene og inn i Barentshavet. Hovedtyngda av gytinga skjer i Lofoten-området. Nå viser nye modeller av havstrømmene at torskelarver fra Lofoten innimellom kan havne helt borte ved Nordøst-Grønland.

– Enkelte år skiller vind- og strømforholdene seg fra det som er vanlig, og da er larve- og yngeldrifta annerledes enn i normalår. Da kan en stor del av torskelarver havne i Norskehavet, forteller doktorgradsstipendiat Kjersti Opstad Strand på hjemmesiden til Havforskningsinstituttet.

Utbrytere

Derfra driver noe av dem nordover mot vestkysten av Svalbard, og i neste omgang blir noen utbrytere fra denne gruppa tatt med strømmen over Framstredet og til kysten av Nordøst-Grønland, opplyser Havforskningsinstituttet.

Strand har nylig publisert en studie om temaet i det vitenskapelige tidsskriftet Frontiers in Marin Science sammen med kollegaene Svein Sundby, Jon Albretsen og Frode B. Vikebø.

– Noen år er det mindre enn ti prosent av larvene som driver ut i Norskehavet, andre år kan det være inntil 30 prosent. For å gjøre det enkelt kan vi kalle de for «norskehavslarver», forklarer Strand.

Les også: Anbefaler kutt i torskekvotene

Genetikere undersøker

Strand og kollegaene hennes har brukt strømmodeller som ligner kjente værmodeller når de har regnet seg fram til hvor ofte det driver torskelarver og -yngel fra Lofoten og til Nordøst-Grønland – og hvor mye som ender opp der.

– Larvene og yngelen må ha mat på ferden fra Lofoten til Nordøst-Grønland. Andre studier viser at det sannsynligvis er tilstrekkelig med dyreplankton både i Norskehavet og på resten av vegen mot nord og vest, forteller Strand på hjemmesiden til Havforskningen.

Forserer fra UiT Noregs arktiske universitet har funnet voksen torsk ved Nordøst-Grønland, men de har ikke slått fast at disse fiskene er skrei som har hatt Lofoten som fødestue. Derfor er genetikere ved UiT i gang med å ta DNA-prøver for å kartlegge dette.

– Jeg er kjempespent på resultatene de kommer fram til. Så langt mangler vi biologisk dokumentasjon på at larver fra Lofoten blir til voksen torsk ved Nordøst-Grønland, sier Strand.

Les også: – 25 prosent mindre skrei i år