Supersvermer av raudåte utenfor Lofoten og Vesterålen

Et større forskningstokt på den viktige raudåta er i gang i Vestfjorden og i havområdene fra Røst i sør til Andøya i nord.