Stangfiskerne ønsket å få en oversikt over hvor mye laks og sjøørret som ble tatt på stang på strekningen fra Offersøybrua og til Skulbrussjøen. De etablerte derfor flere kasser der fiskerne kunne skrive inn fangsten. I et brev til fylkesmannen i Nordland forteller initiativtaker Ketil L. Hansen at i løpet av sesongen ble det registrert 217 laks fra 1 kilo til 7,4 kilo. Det ble også registrert 145 sjøørretter med en vekt fra 200 gram til 3,2 kilo.

Han er klar på at all fangsten neppe ble registrert.

-I to av bøkene ble det ikke registrert fangst fra 2. juli. Grunnen skal være at de som fikset der ikke ville at andre skulle vite at de fikk fisk der, skriver Ketil L. Hansen. Han sier at årets sesong var uvanlig i og med at laksen forsvant fort opp i elva. Det var også større laks enn tidligere. Han er klar på hva som skal til for å forbedre vassdraget.

-Elva opp til Farstadvannet gror mer og mer igjen og ved normale år kommer fisken seg ikke opp i vannet, avslutter Ketil L. Hansen.

Les også: Raser mot laksestenging

Les også: Direktoratet vil ikke stenge straumen