Nye rapporter fra DNB og NHO viser at næringslivet i Nordland nå flater ut.

– Optimismen er fortsatt stor, men den har flatet noe ut, sier regiondirektør Ole H. Hjartøy i NHO Nordland om NHOs siste økonomibarometer. Samme tendens er tydelig i DNBs siste kartlegging av hva deres bedriftskunder tror om de neste 12 månedene.

Det positive er at utflatingen i vekst, og lønnsomhet skjer på det som er høyt nivå målt mot tidligere år og relativt høyt målt mot andre regioner, skriver Avisa Nordland.

Begrenser oss

– Men det bor for få personer i Nordland. Begrensningen ligger i at næringslivet i Nordland har behov for tilgang på kompetent arbeidskraft. Sysselsettingen burde vært høyere, forklarer Hjartøy om den faktoren som nå holder igjen verdiskapingen.

Flere nasjonale målinger knyttet til bedriftenes forventninger til framtidig lønnsomhet, nyansettelser og utvikling i omsetning, har de siste årene for alvor satt Nordland på kartet. Veksten i industri, reiselivsnæringen og ikke minst fiskeri og oppdrett, har ført fylket opp mot norgestoppen. Også bygg og anlegg har hatt en enorm opptur. Samtidig er det rapportert inn svært lave ledighetstall.

– Men vi er for få i forhold til de mulighetene vi har for verdiskaping og sysselsetting, reflekterer Hjartøy.

Vokser ikke

Tilveksten er også mager. De tre siste årene har befolkningen i hele landet økt med 3,6 prosent. Nordland har måttet nøyd seg med beskjedne 1,4 prosent.

I kjølvannet av krisen i olje- og petroleumsindustrien, har spesielt Vestlandet og Sørlandet fått utfordringer med økt arbeidsledighet og fall i eksporten. Østlandet/Innlandet, Trøndelag og Nord-Norge har på sin side meldt om bedring. Den samme utviklingen er tydelig også i første kvartal i år. Bedriftslederne i Nordland mener markedsutsiktene er bedre enn landet som helhet, samtidig er veksten i eksporten flatet ut og ligger på samme nivå som i 2015.

Et unntak er eksporten av sjømat. Den er historisk høy og har hatt rakettfart også inn i 2016.

Vil ikke ansatte

DNBs siste temperaturmåling i 1.900 bedrifter i hele landet, gir mange av de samme tilbakemeldingene. Banksjef bedrift Salten Liv Bente Kristoffersen, viser til at andelen bedriftsledere som har positive forventningene til lønnsomhet, omsetningsøkning og flere ansatte, er falt fra 35 til 34 prosent det siste året.

Også på andre målinger er det noen prosentvise endringer i mer negativ retning, blant de 124 bedriftene som har svart. Mest kritisk er det at bare 20 prosent av nordlandsbedriftene tror de vil ansatte flere det kommende året. Der ligger man på bunn sammen med Møre og Romsdal.

På topp er trøndelagsfylkene der over 40 prosent vil ansette nye medarbeidere de neste 12 månedene.

– Vi opplever at det går godt hos kundene våre. Det er få konkurser og gode resultater. Det er også få andre faresignaler, men veksten er ikke kjempehøy, supplerer Kristoffersen.

Kultur og reiseliv

På landsbasis var det industri og varehandel som i DNBs undersøkelse i første kvartal 2015 var de næringene med størst trekkraft. Nå er det kultur, friluftsliv og aktiviteter, som melder om raskest vekst i jobbskapingen.

Nord-Norge er ikke noe unntak, mener Kristoffersen og refererer til veksten i reiselivsnæringen generelt og besøkstall hos institusjoner som Stormen i Bodø spesielt.