Fiskebåtrederi fra Lofoten vant også rettssak nummer to mot staten

Rederiet Strandflæsa AS ble i Lofoten tingrett frikjent for brudd på skipssikkerhetsloven. Staten anket til lagmannsretten, men fikk heller ikke her medhold.