Troms politidistrikt har ilagt to rederier inndragningsforelegg for til sammen 4,2 millioner kroner etter ulovlig fiske. Den russiske tråleren «Lazurnyy» ble tatt for å ha fisket sild i norsk økonomisk sone, og ble oppbragt til Tromsø denne uka. Skipperen har vedtatt en bot på 25.000 kroner. Rederiet er ilagt et inndragningsforelegg på 1,8 millioner kroner, opplyser politiadvokat Ronny Jørgensen til Nordlys.

En nederlandsk tråler ble også oppbragt i forrige uke. Rederiet ble ilagt et inndragningsforelegg på 2,4 millioner kroner, som de har vedtatt. Også i dette tilfellet er skipperen ilagt en bot på 25000.