For vel en uke siden gjennomførte Skatteetaten, Fiskeridirektoratet, Arbeidstilsynet og politiet en koordinert aksjon mot flere fiskebruk i Lofoten.

Umiddelbar stans

Nå har Arbeidstilsynet sendt ut brev til en bedrift der de gir pålegg om umiddelbar stans i bruk av en truck på grunn av overhengende fare for arbeidstakeres liv og helse.

– I forbindelse med den tverrfaglige kontrollen ved deres virksomhet ble det avdekket at dere brukte en truck uten godkjenning fra sakkyndig kontrollør. Nevnte truck hadde deformert førervern da trucken tidligere hadde blitt truffet av is som hadde falt fra et tak, heter det i pålegget.

Kan anmeldes

Arbeidstilsynet opplyser at de har hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18–8 andre punktum til å stanse de aktiviteter som medfører overhengende fare for arbeidstakeres liv og helse.

– Arbeid som er stanset, kan ikke gjenopptas før skriftlig tilbakemelding, som beskriver hvilke tiltak som er gjennomført, er sendt til Arbeidstilsynet og Arbeidstilsynet har meldt tilbake til virksomheten at arbeidet kan gjenopptas. Brudd på stansingsvedtak kan føre til politianmeldelse, heter det videre i pålegget.

Det opplyses i brevet at de andre truckene som bedriften disponerte var årskontrollert og funnet i orden.