I forbindelse med den pågående koronapandemien har Arbeidstilsynet vært rundt om på bedrifter der de har sett på smittevernplanene til bedriftene.

I desember var de på kontroll hos et fiskebruk i Lofoten. Her ble det avdekket flere brudd, og bedriften fikk frist til 21. desember med å oppfylle påleggene fra Arbeidstilsynet.

I brevet til bedriften lister Arbeidstilsynet opp forholdene som det må rettes opp i.

– Dokumentasjon fra siste gang dere kartla og vurderte risiko for å bli eksponert for Covid-19 på arbeidsplassen.

– Beskrivelse av de tiltakene dere har iverksatt for å fjerne eller redusere risikoen for smitte.

– Kopi av rutiner som sørger for at ansatte blir forsvarlig vernet mot smitte.

∙ Beskrivelse av hvordan alle arbeidstakere har fått informasjon om Covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet på et språk de forstår.

∙ Kopi av rutiner eller beskrivelse av tiltak som sørger for at eventuell innkvartering som arbeidsgiver tilbyr arbeidstakere, er forsvarlig.

Arbeidstilsynet har ikke fått svar fra bedriften. Nå har de sendt nytt varsel der de truer med tvangsmulkt.

-Hvis Arbeidstilsynet ikke har mottatt dokumentasjon på at pålegget er oppfylt innen fristen, vil vi kreve inn tvangsmulkt på 1. 000 kroner pr. virkedag (mandag til lørdag), heter det i varselet.