Fiskekjøper i Lofoten måtte destruere et stort parti hau: - Framstår som bedervet

En fiskekjøper i Lofoten måtte destruere 87 tonn hau som framsto som bedervet da Mattilsynet kom på kontroll.