Norges Fiskarlag opplyser på sine hjemmesider at de har fått henvendelser fra både medlemmer og andre i næringen som har mottatt kravet om innbetaling.

– Det er sendt ut en falsk e-post til en rekke fiskere med krav om innbetaling av personlig kontingent til Norges Fiskarlag. Dette er et forsøk på svindel. E-posten er ikke sendt ut fra Fiskarlaget. E-posten kommer tilsynelatende fra Fiskarlaget og har vår logo og oppsett hentet fra nettsiden vår. Dette gjør at man skal lures til å tro at kravet er sendt ut fra Norges Fiskarlag, heter det fra fiskerlaget.

Fiskarlaget valgte i helgen å sende et varsel til alle medlemmene, både på tekstmelding og e-post, for å advare mot den falske fakturaen som er sendt til fiskere.

– Svindelforsøket er lagt opp slik at betaleren skal lures til å gi fra seg personlig informasjon i form av kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode. Vi er ikke kjent med hvor omfattende svindelforsøket er. Vi legger opp til å sende ut den offisielle kontingenten for personmedlemskap i Norges Fiskarlag i løpet av januar. For at du skal være helt sikker på at den kommer fra oss vil vi via sms varsle våre medlemmer i forkant av utsendelsen av fakturaen, heter det fra Fiskarlaget.

Svindelforsøket vil bli anmeldt.