Advarer mot salg av Havly i Stamsund

Artikkelen er over 2 år gammel

Helselaget Håpet samler underskrifter mot nedleggelse av Havly i Stamsund.

DEL

Primus motor i helselaget, Johanne Grønbech, ble i vinter kontaktet av Den Indre Sjømannsmisjon om drift av fiskarheimen i Stamsund i vinter. Siden februar har hun og medhjelpere fra helselaget og sjømannsmisjonen drevet tilbudet for tilreisende fiskere og lokalbefolkningen.

Det er gjennom driften av kafeen at hun har blitt kjent med at Den indre Sjømannsmisjon vil vurdere å legge ned Havly i Stamsund, og selge bygget. I forrige uke tok Grønbech initiativ til en underskriftsaksjon i fiskeværet for å advare sjømannsmisjonen mot å innstille tilbudet til fiskerne i Stamsund.

– Jeg merker at folk trives med tilbudet. Her er den god del langveisfarende fiskere på mindre sjarker som kommer hit for å spise middag, lese aviser og snakke med kolleger. Selv om båtene er mer moderne er det behov for et tilbud som Havly, mener hun.

– Ikke diskutert

Administrasjonssekretær Astrid Indrebø Greve i Den Indre Sjømannsmisjon opplyser til Lofotposten at nedleggelse ikke har vært tema i styret eller i andre organ. Sjømannshjemmet i Stamsund er sammen med Røst og Vandsøyvågen i Nord-Trøndelag de eneste som i drift. Fiskarheimen på Røst er den eneste helårsåpne.

– Salg av bygget i Stamsund har ikke vært diskutert. Fortsatt drift av fiskarheimene kan bli tema på landsmøtet i Bodø til sommeren, sier Greve.

Utfordringen til Den Indre Sjømannsmisjon er økonomien. Ifølge regnskapet som ble lagt fram for de tre første kvartalene i 2017 var underskuddet på 3,5 millioner kroner. Fiskarheimen i Stamsund hadde i fjor en omsetning på 526.399 kroner, og et overskudd på ca. 1900 kroner.

– Mange av våre virksomheter går med underskudd, så noen grep må tas, sier Greve.


Artikkeltags