Kostbar glipp for Ole (70)

Ole Berglund tjente i underkant av 60.000 kroner på kaisalg av fisk. Boten for å overse et punkt i tillatelsen koster ham 62.000.