Lofotsesongen er så vidt i gang og lørdag kom linebåten «Oddbjørn» til Ballstad Fisk AS sitt anlegg på Ballstad etter å ha gjort årets første sjyvær på Yttersia.
Skipper Oddvar Arntzen forteller at de har dratt 18 stamper helt ute i Eggakanten på Yttersia.
–Det var skrale saker Vi har rundt 1500 kilo. Av dette er bare 250 kilo torsk. Det var mest lange, sier Arntzen som sier at han nesten ikke kan huske at det har vært så dårlig ute i kanten.
–Jeg har rodd fiske i hele mitt liv og vi har bestandig fått skrei når vi har startet ute i kanten, legger han til.
Oddvar Arntzen er klar på skreien er sein i år.

Les også: Leif Einar Karlsen trakk loddeloddet!


–Når vi ikke får antydning til skrei i kanten så er han langt unna Lofoten, slår han fast.
På Yttersia er det fortsatt sei som dominerer fangstene, men det er blitt litt mer torsk i fangstene.
På Eggum ligger garnbåtene i kø for å få levere. Morten Kristiansen er fornøyd med fangsten.
–Vi har rundt 2700 kilo, sløyd vekt, og av dette er det rundt 1000 kilo torsk, sier Morten som eier og driver garnbåten «Eggumsværing».
Selv om Morten er fornøyd med fangsten er det ikke bare velstand.
–Vi har dratt bruket på fiskefeltet Ribban som ligger halvannen times gange fra Eggum. Vanligvis har vi brukt å ligge i landbakken like utenfor Eggum og fått fine fangster. I år fikk vi knapt nok kokning og det er første gang på mine vel 30 år som fisker at det ikke har vært fisk ved landet, sier Morten Kristiansen.
–Det er masse sild på Yttersia som både seien og torsken går å beiter på, legger han til.
Heller ikke lenger nord er det kommet mye skrei.
Johan Arild Hansen ved Aksel Hansen AS i Senjahopen sier at forrige uke ble preget av mye vind og kaldt vær. Fisket er tradisjonelt dårlig i kaldt vær, men så dårlig som det har vært på kremfeltene ute på eggakanten, i Stordjupta, på Salta og på Mulegga, er det sjelden de kan huske i Senjahopen.
– Garnbåter har slitt til seg 1500–1600 kilo på 6–8 garnlenker. Snurrevadflåten har operert med 200–300–400 kilo i halet. Det er slakkere enn man nesten kan huske noen gang før, forteller Johan Arild Hansen til FiskeribladetFiskaren. For Mehamn meldes det om et meget godt fiske.