Tørrfiskprodusent betalte 3.5 milloner for dette bygget

Selskapet Sufi AS i Sund har kjøpt Sund Gjestestuer AS.