Fiskeridirektoratet øker kontrollvirksomheten

Brudd på bostedskrav, ilandføring av fangst, og ulovlig landing av fisk er blant hovedområdene som Fiskeridirektoratet har fokus på i år.