Fiskeridirekoratet foretok over 500 kontroller i vinter: Avdekket 137 lovbrudd

KONTROLL: Fiskeridirektoratet har foretatt over 500 kontroller, både til lands og til vanns, denne vinteren

KONTROLL: Fiskeridirektoratet har foretatt over 500 kontroller, både til lands og til vanns, denne vinteren Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Fiskeridirektoratet skriver i en pressemelding at de i løpet av vinteren har gjennomført over 500 kontroller med torskefiskeriene.

Gjennom årets torskeoffensiv har Fiskeridirektoratet avdekket flere lovbrudd ved å kontrollere fartøy og fiskemottak i de nordligste fylkene.

– Hensikten med slike kontrolloffensiver er å forebygge og avdekke regelbrudd i næringen, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord i pressemeldingen.

Det ble avdekket en rekke saker med varierende alvorlighetsgrad. I region Nord (som omfatter Troms og Finnmark) er det opprettet 71 saker og i region Nordland 66 saker. Det er avdekket brudd på ilandføringsplikten, krav til identifisering av fangst om bord, bestemmelser om bostedskrav og føring av fangst. Videre er det avdekket ulovlige fangstoperasjoner og landinger.

– Når vi gjør et godt risikobasert forarbeid så skal vi treffe godt på kontrollene våre. Det var tilfellet også under årets aksjon, sier hun.

Fokuset for inspektørene har vært etterlevelse av krav til korrekt registrering av ressursuttaket slik at vi sikrer like konkurransevilkår.

– De aktørene i næringen som ikke følger lover og regler påvirker grunnlaget til de som driver lovlig. Det er svært uheldig, slår Holmefjord fast.

Selv om kontrollene er nøye planlagt og risikovurdert, så gir ikke bruddene som er avdekket et komplett bilde av hvordan næringen etterlever regelverket. Derfor mener fiskeridirektøren at det nødvendig å tenke nytt:

– Vi er nødt til å få på plass bedre metoder slik at mulighetsrommet for lovbrudd blir redusert. Vi kan ikke være tilstede over alt, sier hun.

I fjor ble det avdekket 81 brudd på regelverket.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken