I samme båt?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerNoen nikker sikkert til at en fiskebedrift med en 80 år lang historie på ett sted ønsker å sikre stabil råstofftilgang. Forsvinner 50 fot lange «Morgenstjerne» kan det bli mørkt på anlegget på Stø, argumenterte Gunnar Klo AS. Bedriften fikk straks bifall fra fiskeriminister Per Sandberg i form av dispensasjon fra Deltakerloven.

Loven sikrer at kun aktive fiskere kan eie fiskefartøy, og er vernet om av Stortinget i flere tiår. Sandberg tok avgjørelsen på egen hånd, og ut fra sin tolkning av situasjonen for Øksnes-bedriften.

Det er en lite klok avgjørelse. Det er ofte slik at enkeltavgjørelser noen ganger bør bli gjenstand for prinsipielle vurderinger. For enkeltavgjørelser har en tendens til å skape presedens. De angår sjelden bare en bedrift eller enkeltmenneske. I dette tilfellet er sannsynligheten stor for nettopp det.

Gunnar Klo AS får dispensasjon for å berge råstoffgrunnlaget. Og hvilken bedrift i fiskerinæringen opplever ikke mangel på råstoff i perioder? Flere fiskebedrifter langs kysten er minoritetseiere i fiskebåter. Skal båten selges, er det nærliggende for de fleste å følge Gunnar Klos handlemåte. Da kan det bli vanskelig å trekke fram kravet i Deltakerloven for å begrunne en annen avgjørelse.

Det viktige i saken er eierskapet til fisken, og at ressursene i havet skal skape aktivitet, verdiskaping og bosetting langs kysten. Deltakerlovens aktivitetskrav slår fast at disse målene nås best gjennom en flåte eid av fiskere med norsk statsborgerskap. Vel nok selges kvoter og tapper lokalsamfunn for råstoff. Men kvotene havner i hvert fall i båten til en annen fisker med adresse i et fiskevær.

Det kan bli noe annet om landanleggene slipper til. Ingen er garantert hvor lenge det lokale eierskapet varer. Som en del av EØS, er Norge underlagt fri flyt av arbeid og kapital. Det er ingenting i veien for at selskap utenfor Norge kjøper seg inn i fiskeindustrien.

I en kronikk tviler assisterende direktør i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland, på at eierskapet bare kan begrenses til fiskeindustrien. Han mener at fiskeflåten over tid kan få besøk av stadig flere som investerer for å tjene penger, og har adresse helt andre steder enn i fiskerisamfunn. I dag er Deltakerloven bolverket mot investorer som kun vil maksimere profitt gjennom å eie fiskekvoter.

Slike framtidsbilder hører med i vurderingen av eierskap til fiskebåter. Det handler ikke om dra motivene til dagens fiskekjøpere i tvil, men om å forholde seg prinsipielt til høyst reelle problemstillinger.

Artikkeltags