Gode tider for fiskeflåten. Driftsinntektene økte med nesten 200 millioner

Ferske tall fra Fiskeridirektoratet viser at lønnsomheten for fiskeflåten fortsatt er god. Dette til tross for at driftsresultatet gikk noe ned fra 2017 til 2018.