Fiskebåtrederi vil bygge på Ramberg: - På lengre sikt ønsker vi å utnytte råstoffet vi fisker på en bedre måte