Nisa er en av de vanligste småkvalartene på norskekysten, men havforskerne har ennå ikke kartlagt artens rolle i kystøkosystemet, det vil si hvordan den både påvirker og påvirkes av andre arter.

Nå utlover havforskerne dusør til de som får niser på fiskeredskaper.

– Vi ønsker å skaffe oss mer kunnskap om nisas rolle i økosystemet. Da trenger vi dyr som vi kan undersøke og ta prøver av. Derfor utlover vi dusør til dem som kan levere oss niser som er tatt som bifangst i ulike fiskerier. Dusøren er på 1000 kroner per eksemplar, sier havforsker Ulf Lindstrøm på hjemmesiden til Havforskningsinstituttet.

Han oppfordrer alle som har vært uheldige og fått nise som bifangst på fiskeredskapene sine om å melde fra til oss slik at de kan få tak i disse dyrene og ta prøver av dem..

– Vi ønsker å se på mageinnhold, ta blodprøver og vevsprøver, sjekke alderen og mye annet, sier han.

Nisene kan leveres der fiskerne vanligvis leverer fangsten sin.