16 konkrete tiltak skal hindre marin forsøpling: - Særlig holdningsskapende arbeid har stort potensial

SALT har sammen med Nordlandsforskning utarbeidet rapporten "Marin plastforsøpling fra fiskeflåten" - på oppdrag fra næringen selv. Den har dannet grunnlaget for nye og konkrete tiltak mot marint avfall.