Havforskningsinstituttet er på jakt etter hele 17 fartøy til Kystreferanseflåten som de neste fire årene skal levere prøver fra egen fangst.

– Referanseflåten er, sammen med våre egne fartøy og andre prøvetakere, hovedkilden til alders- og lengdedata for bestandsberegning av de viktigste kommersielle artene. Referanseflåten er en viktig kilde til informasjon om fordeling mellom kysttorsk og nordøstarktisk torsk. Mannskapet om bord i fartøyene skal foreta prøvetaking av egen fangst inkludert bifangst og utkast, gjennom hele året. Prøvetakingen skal gjøres i henhold til bestemte prosedyrer, og det blir gitt opplæring, skriver Havforskningsinstituttet på sin hjemmeside,

Havforskningsinstituttet har nå lagt ut anbudsinnbydelse på nettstedet for offentlige anskaffelser, Doffin der alle kan se detaljene og melde seg som interessert.

– For fornying av Kystreferanseflåten i flere statistiske områder langs norskekysten, ønsker Havforskningsinstituttet å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode på fire år. Fartøyene må ha totallengde f.o.m. 9 meter t.o.m. 15,99 meter, og med hovedredskap garn eller line, samt tre reketrålere i Sør-Norge, heter det i anbudsinnbydelsen.

Les også: Fiskere og forskere