Fant mye torsk og hyse i Barentshavet, men svært lite lodde

PÅ TOKT. Toktleder Georg Skaret forteller om gode registreringer av torsk og hyse under årets økosystemtokt. Samtidig fant forskerne lite lodde.

PÅ TOKT. Toktleder Georg Skaret forteller om gode registreringer av torsk og hyse under årets økosystemtokt. Samtidig fant forskerne lite lodde. Foto:

DEL

Det norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet er over for i år. Nok en gang har tre norske og ett russisk forskningsfartøy brukt halvannen måned på å kartlegge et av de mest produktive havområdene i verden. Forskerne fant lite lodde, men mye hyse og torsk.

- Under toktet ble det registrert to hovedkonsentrasjoner av lodde. Den ene var øst for Edgeøya ved Svalbard, den andre helt øst i Fiskevernsonen ved Svalbard, og forskerne fant dem på mellom 76 og 78 grader nord. Det var først og fremst modnende lodde, det vil si lodde som skal gyte til vinteren. Dessverre registrerte vi svært lite unglodde. Det lover ikke godt for loddebestanden i årene som kommer, sier Skaret i en pressemelding.

- Våre russiske kolleger fant en klump med lodde helt sørøst i Barentshavet, men det er ikke snakk store mengder, sier Skaret.

Forskerne har registrert godt med torsk og hyse i Barentshavet.

- Torsken har også en mer sørøstlig utbredelse enn de siste årene, men det er også store torskeforekomster i norsk sone., opplyser Skaret.

Konklusjonen etter toktet blir noe v grunnlaget når neste års kvote skal settes.

Artikkeltags