Tirsdag møttes regionråd fra de tre nordligste fylkene i Oslo for å lufte usikkerheten om framtidig utbygging av fiskerihavner for stortingspolitikere og Samferdselsdepartementet. Om to år overføres ansvaret for fiskerihavner fra Kystverket og til de nye regionene. Nordland blir egen region, og fylkespolitikerne skal avgjøre hvilke havneprosjekt som skal prioriteres.

– Usikkerheten er først og fremst knyttet til om fagkompetanse og penger følger med når regionene overtar. Kystverket skal jobbe med farleder. Vi vet i det hele tatt veldig lite om hvordan ansvaret for fiskerihavnene skal løses fra 2020, sier Værøy-ordfører Dagfinn Arntsen (KrF).

Sammen med Vågan-ordfører Eivind Holst (H) deltok han på møtet som kom i stand etter initiativ fra Finnmark. Finnmark fylkeskommune ønsker ikke å overta ansvaret, og har gitt uttrykk for at det fortsatt bør ligge hos det statlige Kystverket.

I hans kommune er utbyggingen av fiskerhavna med i Nasjonal Transportplan etter 2024. På Vestvågøy er Ballstad ikke prioritert i neste NTP. Det er heller ikke Laukvik i Vågan. Kystverket har dessuten lagt vekk planlegging av all havneutbygging i påvente av at regionreformen skal komme på plass.

– Det kan oppstå et vakuum i planleggingen som ikke er heldig for havneprosjektene. Dette handler om å styrke den viktigste næringen for våre kommuner. Samtidig har jeg forståelse for at vi ikke kan få alle svarene må. Men fiskerihavner er særdeles viktig for kystkommuner. Derfor må vi være på banen nå, sier Arntsen som var en av innlederne på møtet.

Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) mener økonomi blir utfordringen.

– Fiskerihavner har vært underfinansiert og lite satset på i flere tiår. Vi trenger tverrpolitisk enighet om å satse på fiskerihavner. Kanskje blir det enklere å prioritere når regionene får ansvaret. Men den overordnete jobben blir å få økt bevilgningene til fiskerihavner, sier Finstad som deltok på møtet.