Foreslår fast åpningsdato for Henningsværboksen

Siden 2004 har et område ved Henningsvær, kalt Henningsværboksen, hatt status som et viktig gyteområde for kysttorsk. Dette område har vært stengt for båter over 11 meter fram til konsentrasjonen av skrei har vært stor nok. Nå foreslås det en fast åpningsdato.