Roy berget denne svære kaffetorsken

Å berge en kaffetorsk på 35 kilo som sitter på en liten krok er ikke enkelt, men det fisket Roy.