Antall kaffetorsker er doblet i forhold til i fjor. Daniel har fått fire

Til nå i år har vi fått inn melding om 48 kaffetorsker. Det er over en dobling av antallet på samme tiden i fjor. Det er også godt foran rekorden på 489.