Lørdag fikk Morten Eriksen to krabber i garnene og han er bra sikker på at det er kongekrabber.

Kongekrabbe er også kjent under navnet kamtsjatkakrabbe og russerkrabbe, er en storvokst krabbeart som hører til gruppen med trollkreps. Russiske forskere satte den ut på 60-tallet og krabben spredte seg fort i Barentshavet. Ifølge Wikipedia ble arten først fanget i Varangerfjorden i januar 1977, cirka 150 km fra stedet der den først ble introdusert av russerne. Siden har den kolonisert hele kysten av Finnmark, inkludert Porsangerfjorden.

I 2009 ble den registrert ved Sotra utenfor Bergen, men disse var trolig satt ut der. I 2016 ble den registrert som etablert utenfor Tromsø.

På innersia

Lørdag dro fisker Morten Eriksen på «Eriksen Senior» fra Flakstad garnene på Innersia av Flaksta. I garnene var det to krabber som gjorde at han sperret opp øynene. Han trodde først det var trollkrabber, men han ble etter hvert overbevist om at det var kongekrabbe.

-Kongekrabbe

Da han kom på land viste han krabbene til faren, Rolf-Helge Eriksen, som driver med fiske etter kongekrabbe på Finnmarka. Han er bra sikker på at dette ikke er trollkrabber.

– Den ene var 13 centimeter over skallet og de er helt like krabben som vi fisker på Finnmarka og jeg er bra sikker på dette er kongekrabbeunger, sier Rolf Helge.

– Jeg håper noen av Lofotpostens lesere kan komme med svaret på om dette er kongekrabber, legger han til.

 

Han tror dette er kongekrabber som er satt ut.

– Er dette kongekrabber så er de helt sikkert satt ut, slår han fast.

Den erfarne fiskeren sier at dette ikke er første gang han hører om kongekrabbe i Lofoten.

–For noen år siden ble det tatt noen kongekrabber utenfor Ballstad og de var nok også satt ut, sier Eriksen.

I dag er kongekrabbefisket strengt regulert. Det fungerer slik at vest for 26°Ø (fra Porsangerfjorden og vestover) er det fri fangst og et ønske om å begrense mer spredning, mens øst for denne grensen er fangsten regulert av kvoter.