Fiskekjøper satser på ny produksjon:- Vil bidra til å sikre helårige arbeidsplasser

Fram til nå har Steinfjorden Sjømat AS på Tangstad kjøpt og produsert hvitfisk. Fra høsten av planlegges det kjøp og produksjon av taskekrabbe.