Svein Arne fikk medhold i lagmannsretten: – Det må være noe mer fornuftig å bruke pengene til enn å krangle om to garn

Fisker Svein Arne Hansen fra Rødøy vant fram i Hålogaland lagmannsrett da han anket en avgjørelse i Rana tingrett om inndraging av to garn.