"Josberg" med en spesiell fangst: - En meget sjelden fisk så langt nord

Fredag fikk mannskapet på garnbåten «Josberg» en fisk de aldri før hadde sett. De beskriver den som en akvariefisk. Det viser seg at fisken er meget sjelden så langt nord.