Jonny vil ha kvalsvar fra statsråden

KVAL: Stortingsrepresentant Jonny Finstad vil jobbe for at norsk kvalkjøtt skal få økt markedstilgang på det japanske markedet.

KVAL: Stortingsrepresentant Jonny Finstad vil jobbe for at norsk kvalkjøtt skal få økt markedstilgang på det japanske markedet. Foto:

Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) ber fiskeriministeren svare på hva Norge gjør for å å eksportert kvalkjøtt til Japan.

DEL

Før jul ble det klart at Japan melder seg ut av Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC).

På nyåret var representanter i Norge der de ha snakket med norske kval-eksperter. Dette for å lære om hvordan Norge forvalter og setter kvote for vågekval. Bakgrunnen er at de nå ønsker å sette egne kvoter for fangst i egen sone. Og ikke bare på vågekval, men også andre kvalarter.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge mente Norge må utnytte situasjonen til at Norge får markedsadgang til Japan.

Dette mente også stortingsrepresentant Jonny Finstad (H), og han har nå sendt et skriftlig spørsmål til Harald Tom Nesvik (Frp) der spør om hva statsråden vil gjøre for å realisere Stortingets ønske om å oppnå reell adgang for norske hvalprodukter til det japanske markedet.

– Selv om det nå er lang tid siden det norske selvpålagte eksportforbudet for kvalprodukter ble opphevet i 2001, har norsk kvalnæring ennå ikke oppnådd reell markedsadgang for norske kvalprodukter til Japan. En rekke tekniske og veterinære handelshindre gjør markedsadgang i praksis umulig, ifølge kvalnæringa. Når Japan nå melder seg ut av Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC), forstår jeg det slik at Japan ønsker å samarbeide nærmere med Norge med hensyn til vitenskapelige beregninger av kvalbestander og kvoter i japanske farvann, f.eks. innenfor rammen av Den nordatlantiske sjøpattedyrkommisjonen (Nammco), hvor også Island, Færøyene og Grønland er medlemmer, bl.a. for slik å ivareta japanske forpliktelser under Havrettstraktaten. Kvalnæringa har i lang tid etterlyst større intensitet og engasjement fra norske myndigheter for å oppnå reell markedsadgang. En samlet norsk sjømatnæring mener at myndighetene nå bør sørge for å oppnå praktisk og reell markedsadgang for norske kvalprodukter i Japan før Norge kan bistå og utvikle samarbeidet med Japan når det gjelder det vitenskapelige og folkerettslige grunnlaget for japansk kvalnæring. Hva vil statsråden gjøre for å realisere Stortingets ønske om å oppnå reell adgang for norske kvalprodukter til det japanske markedet?, heter det i spørsmålet som Finstad har sendt Nesvik.

Svaret foreligger foreløpig ikke.

Artikkeltags