Avdekket ulovlig kveitefiske

Etter å ha mottatt flere tips om ulovlig kveitefiske flere steder i Nordland har Fiskeridirektoratet avdekket ulovligheter i fisket etter kveite. De har også avdekket ulovlig salg.