Det blir den laveste torskekvota siden 2011

KVOTENEDGANG:  Neste  års torskekvote er den laveste siden 2011. Foto. Kai Nikolaisen

KVOTENEDGANG: Neste års torskekvote er den laveste siden 2011. Foto. Kai Nikolaisen

Artikkelen er over 2 år gammel

Norge og Russland er enige om neste års torskekvote. Det blir den laveste torskekvoten siden 2011.

DEL

Norge og Russland ble torsdag enige om en torskekvote i 2018 på 775.000 tonn. Rådet fra det internasjonale havforskningsrådet fra i sommer var på 712.000 tonn.

Neste års torskekvote er 115.000 tonn mindre enn årets totalkvote på 890.000 tonn.

Laveste siden 2011

Neste års kvote blir den laveste siden 2011 (703.000 tonn), men er i historisk sammenheng godt over gjennomsnittet.

– Jeg er glad for at det også for 2018 er enighet mellom Norge og Russland om en fiskeriavtale som sikrer en bærekraftig høsting av fiskeressursene i Barentshavet, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

I pressemeldingen heter det at på bakgrunn av det stabile kvotenivået som har vært i perioden 2013-2017, ble partene enige om en gradvis implementering av stabilitetselementet i den nye forvaltningsregelen som ble vedtatt i 2016. Det er bakgrunnen for at kvoten ble satt noe over forskernes tilrådninger. Partene bekreftet også at forvaltningsregelen ligger fast.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2018 vil være 350 159 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

Hyse

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 202 305 tonn for 2018, i tråd med forvaltningsregelen. Den norske hysekvoten vil med dette være på 99 230 tonn, inkludert forskningskvoten.

Loddefiske

For første gang siden 2015 ble det besluttet å åpne for et kommersielt loddefiske i 2018. I henhold til forvaltningsregelen ble loddekvoten fastsatt til 205 000 tonn, som er den høyeste kvoten siden 2012.

Mer blåkveite

Totalkvoten for blåkveite i 2018 er fastsatt til 27 000 tonn, som er en økning på 3 000 tonn fra 2017.

Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 32 658 tonn for 2018.

Dette er en økning på 2 658 tonn fra 2017. Det er også enighet om å utarbeide forvaltningsregler for begge disse bestandene.


Artikkeltags