Fra mandag kan fiskerne fiske mer torsk

KVOTETILLEGG: Mandag starter ferskfiskordningen som gjør at fiskerne får et kvotetillegg på 10 prosent.

KVOTETILLEGG: Mandag starter ferskfiskordningen som gjør at fiskerne får et kvotetillegg på 10 prosent. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Mandag 15. april starter ferskfiskordningen for fiske av torsk. Ordningen innebærer at fartøy som lander all fangst fersk får et kvotetillegg på torsk.

DEL

Mange er ferdig med årets torskekvote, men det er fortsatt mye skrei i Lofoten. Mandag starter den såkalte ferskfiskordningen.

10 prosent mer

Det er et kvotetillegg på 10 prosent på ukebasis. Kvotetillegget gis uavhengig av om fartøyet har torskekvote igjen eller ikke.

– Kvotetillegget regnes ut fra all samlet fersk fangst (unntatt blåsteinbit) i tidsrommet fra og med mandag kl. 00.00 til og med søndag kl. 23.59. Fangst som overstiger 50 prosent på den enkelte landing vil ikke være gjenstand for inndragning under ferskfiskordningen. Dersom fartøyet ikke har torskekvote igjen, vil fangst av torsk som overskrider den til enhver tid tillatte torskeandel i henhold til ferskfiskordningen på ukebasis inndras, opplyser Fiskeridirektoratet.

Fartøy som har torskekvote igjen blir kun kvotebelastet for den delen av torskefangsten som overstiger den gjeldende prosenten på ferskfiskordningen, i den tid ordningen pågår. Ferskfiskordningen omfatter ikke torsk som utløser kvotebonus som følge av levendelagring.

Kun fersk

Kystfiskefartøy i åpen og lukket gruppe med lasteromskapasitet under 500m³ som fisker med konvensjonelle redskap kan delta i ordningen.

Forutsetninger for å kunne delta i ferskfiskordningen for torsk er at fartøy må levere all fangst fersk.

-Fangsten må leveres som rund eller sløyd. Fangsten må registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og sluttseddel. I tillegg må fartøyet ha deltakeradgang i lukket eller åpen gruppe i henhold til gjeldende forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske, opplyser Fiskeridirektoratet.

Totalt er 16 840 tonn torsk avsatt til ferskfiskordningen i 2019, hvorav 15 000 tonn er fordelt til fartøy i lukket gruppe og 1 840 tonn er fordelt til fartøy i åpen gruppe.

Kvotetillegget øker til 30 prosent 15. juli.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken