Fornøyde linefiskere: - Det er stor, flott sei, og det er brukbare mengder

Det fiskes godt med sei både på andre siden av Vestfjorden, og på Yttersia av Lofoten.