Det er selskapet Lofoten Sea Products som nå går i gang med å kjøpe fisk fra den lokal sjarkflåten fra 1. november.

- Vi håper på mange båter og leveranse av kvalitetsfisk, sier daglig leder Lisbet Kristine Hansen i Lofoten Sea Products i ei pressemelding.

I sommer kjøpte Hansen eiendommen Sjøveien 33, som blant annet huser fiskemottak og et lite fryseri i Lødingen havn. - Vi ønsker å legge til rette for at regionens fiskerne skal slippe å gå lange veier til Lofoten, Vesterålen eller Sør-Troms for å levere fangster fra Ofoten og indre Vestfjorden, sier Hansen og legger til at bedriften retter seg inn mot ferskfiskmarkedet, med fokus på snørefanget fisk.

- Garnfiskere er selvsagt også velkommen. Disse må, som alle andre, være påpasselig med kvaliteten på fisk de vil lande. For Lofoten Sea Products blir det viktig at råstoffet, det være seg sei, breiflabb, kveite eller andre arter, er korrekt bløgget og utblødd i rennende vann, heter det i pressemeldinga.