Lofot-ordførere skeptiske til foreslått lakse-skatt: - Umusikalsk å sende verdiskapningen ut av distriktene

Flertallet i Havbruksskatteutvalget foreslår å innføre en skatt på overskuddet fra havbruksnæringen. Den såkalte lakseskatten skal være på 40 prosent.