-Fiskerne taper 240 millioner

RASER: Styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen, er ikke nådig i sin kritikk mot forslaget om ny omregningsfaktor. Foto: Jan Erik Indresand/Norges Fiskarlag

RASER: Styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen, er ikke nådig i sin kritikk mot forslaget om ny omregningsfaktor. Foto: Jan Erik Indresand/Norges Fiskarlag

Artikkelen er over 3 år gammel

Styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag mener at forslaget om ny omregningsfaktor for levering av rund fisk fører til et inntakstap på 240 millioner for kystfiskeflåten.

DEL

 Som Lofotposten har skrevet tidligere så mener fiskeridirektøren at omregningsfaktoren til rund torsk som brukes ved levering, er feil og det har ført til at kvoteuttaket er 20.000 høyere enn tallene viser.

LES OGSÅ: VIL ENDRE OMREGNINGSFAKTOREN

Fiskeridirektoratet foreslår at faktoren for å regne torsk over fra sløyd hodekappet vekt til rundt vekt skal økes med 11 prosent. Dette får styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen, til å reagere meget sterkt. – Dette er rett og slett et overgrep mot kystfiskeflåten som brått og brutalt blir frarøvet ca. 11 % av sin fangstverdi sier Fredriksen i en pressemelding.

-Resultatet av forslaget fører til at kystfiskeflåten taper ca. 240 mill. kr i fangstverdi per år med de nåværende torskekvotene. som legger til at dette er en svært dårlig julegave til kystflåten.

-Saken går i korte trekk ut på at Fiskeridirektoratet har foretatt målinger for å finne fram til det de mener er en korrekt omregningsfaktor for torsk. Konklusjonene av målingene framkommer av en rapport som ble forelagt næringen på et møte forleden. Her foreslås det et omregningsfaktoren fra sløyd hodekappet vekt til rund vekt skal økes fra 1,5 til 1,68. Når fiskernes kvoter fastsettes i rund vekt, og direktoratet nå har funnet å øke faktoren betyr det et mindre kvantum som fiskerne får betalt for, forklarer Fredriksen.

– Jeg mener at konklusjonene fra de målingene som er gjort er for generelle og de ivaretar ikke naturlige biologiske endringer hos torsk, blant annet at omregningsfaktoren øker med økende fiskestørrelse. Målingene foretatt vinteren 2015 er gjort på meget stor fisk. I år kan den meget vel bli mye mindre sier styrelederen.

Fredriksen har vært kjent med at Fiskeridirektoratet har drevet med målinger, men hadde ikke ventet et slikt resultat.

– Konklusjonen overrasker sier Fredriksen og legger til at Fiskarlaget vil jobbe maksimalt for å unngå den økonomiske smellen for fiskerne som Fiskeridirektoratet nå har lagt opp til, avslutter Jan Fredriksen som er styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Artikkeltags