Fra i dag blir det nye regler på Lofothavet

OPPSYN: Fiskeridirektoratet har fastsatt nye regler for Lofotfisket.

OPPSYN: Fiskeridirektoratet har fastsatt nye regler for Lofotfisket. Foto:

Fra 1. mars innføres det nye regler på Lofothavet. Det gjelder både for Inner- og Yttersia.

DEL

Det er Fiskeridirektoratet som har fastsatt lokale reguleringer for Lofotfisket. Den nye forskriften trer i kraft fra og 1. mars 2019 og er gjeldende fram til og med 15. april 2019.

Geografisk område er definert med fangsttruter og inkluderer i år også Værøy og Røst. Det melder fiskeridirektoratet.

Krever innmelding

Nytt i år er regler for merking av faststående redskap og melding om setting av redskap til kystvaktsentralen både på Inner- og Yttersida av Lofoten.

– Redskap som står ute over tid skal meldes inn ukentlig. Redskapene skal være forsvarlig merket med flagg og refleksmidler. Ilen lengst mot sør skal merkes med enkeltflagg og ilen mot nord skal merkes med dobbeltflagg. Garn skal røktes daglig. Det er også satt som nytt krav at line skal røktes annenhver dag, heter det i forskriften.

Fiskeridirektoratet oppfordrer til godt samarbeid.

-Fiskerne må følge de ordensregler som er satt, men vi understreker at en viktig forutsetning for en vellykket sesong er at de forskjellige redskaps- og fartøygruppene samarbeider godt med hverandre på feltet, heter det i pressemeldingen.

Nattfiske forbudt

Også i år blir det et eget linefelt ved Henningsvær, men det blir ikke egne felt for snurrevad.

Direktefiske etter torsk med snurrevad er forbudt mellom kl. 20 og 06. Ved fiske med snurrevad kan det maksimalt brukes fem kveiler tau på feltene fra Værøy og østover.

Fiskeridirektoratet minner om at ved bruk av snurrevad er det kun tillatt å bruke fiskepose med kvadratmasker nord for 64° N.

Les også:

Les også:

Artikkeltags