- Skipperen måtte se familiemedlem gå ned med båten

Tor-Arne Andreassen er ordfører på Røst. Han snakket med skipperen på fiskebåten som gikk ned mandag.

Tor-Arne Andreassen er ordfører på Røst. Han snakket med skipperen på fiskebåten som gikk ned mandag.

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Litt før klokken 12 mandag formiddag sank en sjark med to personer ved Røst. En person ble berget, mens en omkom. Sjarken var fra Røst.

Har snakket med skipperen

Ordfører Tor-Arne Andreassen på Røst be­kref­ter at en av de to per­so­ne­ne er hjem­me­hø­ren­de på Røst.
–Skip­pe­ren er fra Røst og det var han som ble ber­get. Man­nen som om­kom er et fa­mi­lie­med­lem som ikke bor på øya, men har mye familie her, sier Andreassen som har snak­ket med skip­pe­ren.
– Han er selv i fin fy­sisk form, men selvsagt preget av hendelse.  Han for­tel­ler at det gikk vel­dig fort, sier Andreassen.

Dramatisk

Etter det skipperen har fortalt ordføreren, gikk per­so­nen som om­kom gikk i styrehuset for å hen­te redningsutstyret da bå­ten gikk ned.

- Bau­gen ble pres­set opp av en luft­lom­me og han klar­te ikke å kom­me seg ut. Han gikk ned med bå­ten. Skipperen selv satt på baugen da han ble berget. År­sa­ken til for­li­set vet jeg ikke, sier Andreassen som har selv har vært i kon­takt med fle­re fa­mi­lie­med­lem­mer i de berørte familiene.
–Det pre­ger oss alle og våre tan­ker går til de et­ter­lat­te, sier ord­fø­rer Tor-Arne Andreassen på Røst.

Kriseteam

Ord­fø­rer Andreassen opp­ly­ser at kri­se­te­ma­et i kom­mu­nen ble satt umid­del­bart etter mel­din­gen om det tra­gis­ke forliset kom.
–Vi vil nå set­te alt inn for å gi den hjelp de på­rø­ren­de tren­ger. Denne hen­del­sen pre­ger hele øya, sier Andreassen til Lofotposten man­dag et­ter­mid­dag.

Les også: Mulig teknisk feil på fiskebåten som skadet to andre båter på Ballstad

Les også: Sjarken «Sigurd» er løftet på land i Svolvær

Les også: -God følelse å berge to liv i Flakstad

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken