Foreslår kraftig reduksjon i torskekvotene for de minste båtene

REDUSERT: Flåten på åpen gruppe må belage seg på å få fiske mindre torsk til neste år.

REDUSERT: Flåten på åpen gruppe må belage seg på å få fiske mindre torsk til neste år.

Fiskeridirektoratet foreslår at flåten som fisker etter torsk i åpen gruppe får en betydelig reduksjon i neste års kvoter.

DEL

Det er båter under 11 meter som er i åpen gruppe. Disse har ikke egne fartøykvoter, men fisker på en såkalt maksimalkvote. Det er rundt 2200 båter som fisker i denne gruppen.

I år er åpen gruppe blitt overfisket med over 11.000 tonn. Fiskeridirektoratet har fått mange innspill og sett på ulike løsninger for dekke inn overfisket uten at det rammer åpen gruppe-flåten for hardt.

Fiskeridirektoratet foreslår at overfisket skal dekkes inn ved at 50 prosent belastes direkte av neste års kvote i åpen gruppe, en liten andel trekkes fra toppen av neste års torskekvote. I tillegg til at 10 prosent forskutteres fra 2020-kvoten, og at 3.000 tonn hyse byttes mot 3.000 tonn torsk fra havfiskeflåten. Til slutt skal 1.000 tonn sei byttes mot 1.000 tonn torsk fra havfiskeflåten.

Det betyr at åpen gruppe til neste år kan fiske 17.806 tonn.

Dette betyr en kraftig reduksjon i kvotene til hver enkelt.

I år har en båt en på mellom ti og 11 meter en garantert kvote på 18 tonn. Til neste år er denne foreslått til 8,5 tonn til neste år.

Her er forslaget. Tallene i () er årets kvote.

Fartøylengde

Maksimalkvoter

Garanterte kvoter

Under 8 meter7,3 (11) 5,3 (11)
8 – 9,99 meter10,2 (21) 7,4 (15)
Over 10 meter11,7 (24) 8,5 (18)

Maksimalkvoten kan fiskes på helt til kvoten er oppfisket, og da stoppes fisket. Fisken kan så fortsette så lenge båten har igjen av garantert kvote.

I den såkalte ferskfiskordningen vil også direktoratet stramme inn.

I år er det satt av 17.200 tonn i  lukket gruppe. Til neste år er forslaget  15.000 tonn. I har det vært avsatt 2.1000 tonn til åpen gruppe, og her er det foreslått at den blir redusert til 1.840 tonn i 2019.

Fra 6.mai er det i ferskfiskordningen foreslått at det blir lov med 10 prosent innblanding torsk og en økning til 30 prosent fra 15. juli.

Det er fiskeriminister Harald R. Nesvik (Frp) som tar den endelige avgjørelsen.

Artikkeltags