Foreslår kraftig reduksjon i torskekvotene for de minste båtene

Fiskeridirektoratet foreslår at flåten som fisker etter torsk i åpen gruppe får en betydelig reduksjon i neste års kvoter.