Råfisklaget vil teste ut ferskfisk-auksjon

DEL

I dag er det kun frossenfisk som blir lagt ut på auksjon i regi av Norges Råfisklag. I forbindelse med høstens minsteprisforhandlinger mellom Norges Råfisklag og industrien kommer det fram at det åpnes for et prøveprosjekt med auksjon av ferskfisk.

– Under prisdrøftelsen ble det også diskutert en prøveperiode med auksjon av fersk fisk. Partene er enige om at fersk auksjon er en spennende omsetningsform som en ønsker å få prøvd ut i tiden framover, heter det i en pressemelding.

Avdelingsdirektør for omsetning i Norges Råfisklag, Charles Aas, sier at detaljene i opplegget ikke er avklart, og det mange muligheter som skal prøves.

Aas sier til Fiskeribladet.no at alle deler av fiskeflåten etter hvert kan komme med, selv om man trolig begynner med større båter og større fangster etter mønster fra dagens frossenfiskauksjon.

– Blåkveiteflåten driver jo allerede en viss form for auksjon pr. telefon, og man kan også tenke seg auksjon av fisk allerede før den er fisket. Men så langt er vi ikke kommet i planleggingen, sier Aas til Fiskeribladet.no.

Resultatet av prisforhandlingene ble en økning i minsteprisene for brosme og en justering i den dynamiske minsteprismodellen for sei.

– Minsteprisene for torsk og hyse var ikke tema under drøftelsene og følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser, opplyser Råfisklaget.

Artikkeltags