Foreslår at sjarker pålegges sporing for å få fiske torsk

SJARK: Fiskeridirektoratet foreslår at alle som skal fiske torsk i åpen gruppe må ha installert AIS

SJARK: Fiskeridirektoratet foreslår at alle som skal fiske torsk i åpen gruppe må ha installert AIS Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Fiskeridirektoratet foreslår at båter som skal fiske torsk i Åpen gruppe må være utstyrt med automatisk sporingssystem.

DEL

Fiskeridirektoratet har lagt fram forslaget til forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2019, den såkalte deltakerforskriften.

Sporingssystem

Forslaget har vært på høring, og Fiskeridirektoratet foreslår noen endringer. Den største endringen er at båtene som fisker i Åpen gruppe (ikke har fartøykvote) må ha AIS. Dette er et automatisk sporingssystem. I dag er det kun de større båtene som må ha AIS.

– Det er et vilkår for å delta i åpen gruppe at fartøy er utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS, klasse A eller B). Systemet skal holdes i gang til enhver tid gjennom hele reguleringsåret, med mindre internasjonale avtaler, regler eller standarder åpner for beskyttelse av navigasjonsopplysninger. Unntak gjelder også dersom strømtilførselen må brytes grunnet vedlikehold av systemet, verkstedopphold eller når fartøyet skal ligge uvirksomt i mer enn 14 dager, heter det i forslaget for Fiskeridirektoratet.

Innskjerpelser

Fiskeridirektoratet foreslår også innskjerpinger for hvem som må være fysisk om bord under fiske i båten som fisker i Åpen gruppe.

-Det er et vilkår for å delta i åpen gruppe i et fiskeri etter denne forskriften at én fysisk person direkte eller indirekte gjennom foretak, innehar mer enn 50 prosent av eierandelene i fartøyet. Eier av minoritetsandel i fartøy i lukket gruppe kan ikke delta i åpen gruppe i samme fiskeri med eget fartøy. Eier av fartøy som deltar i åpen gruppe, kan ikke delta i åpen gruppe i samme fiskeri med annet fartøy, heter det i forslaget.

Det er Fiskeridepartementet som tar den endelige bestemmelsen.


Artikkeltags